Menu

Słowem i kolorem malowane

tak, by chwile zatrzymać

274.

eldka

Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu. Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tra­cimy ra­dość i sens te­go, co przed nami. 

© Słowem i kolorem malowane
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci